Ing. arch. Kristýna Schulzová, Ph.D.

E-mail: kristyna.schulzova@cvut.cz

Kristýna vystudovala obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT. Během magisterského a doktorského studia pracovala jako architekt. Na jaře 2022 absolvovala tříměsíční výzkumnou stáž na Aalborg university. Ve své dizertační práci, obhájené v lednu 2023, se zabývala architektonickým navrhováním z hlediska kvality vnitřního prostředí v budovách. V současné době se věnuje oblasti BIM - informačního modelování staveb a především managementu informací ve stavebnictví. Působí jako odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, kde vyučuje předměty BIM a stavební fyziky. Členem týmu Udržitelná výstavba ČVUT UCEEB je od prosince 2023, zabývá se využitím digitálních nástrojů a BIM pro snížení dopadu stavebnictví na životní prostředí.