Ing. arch. MgA. Hana Kárníková

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: hana.karnikova@cvut.cz

Hana Kárníková ukončila studium Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 2000, v roce 2000-01 absolvovala zahraniční praxi v architektonické kanceláři Renzo Piana RPBW v Paříži, v roce 2004 získala magisterský titul na DAMU v Praze, obor filmová scénografie. Od roku 2002 aktivně spolupracuje s architektonickými kancelářemi především v oboru rekonstrukcí a interiérů. V letech 2016 - 2019 působila jako projektový manažer. Od září 2020 se stala členem vědeckého týmu Vnitřního prostředí budov na ČVUT UCEEB.