Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D.

Hlavní architekt a vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 171, +420 774 178 478
E-mail: stepan.mancik@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Štěpán Mančík absolvoval v roce 2009 Fakultu stavební ČVUT, obor architektura a stavitelství. V roce 2017 tamtéž získal doktorát s dizertací zabývající se multikriteriálním rozhodováním a jeho vztahu ke kulturně historické hodnotě staveb. V jeho práci je důležitou motivací hledání optimálního návrhu stavebního objektu se všemi jeho důsledky. Zabývá se přípravou a zadáváním veřejných zakázek na kvalitu v oblasti pozemních staveb. Snaží se pomáhat veřejným zadavatelům k dosažením po všech stránkách kvalitní budovy.