Ing. arch. Vojtěch Mazanec

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 115
E-mail: vojtech.mazanec@fsv.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Vojtěch Mazanec absolvoval Fakultu architektury a následně navázal doktorským studiem na Fakultě stavební, při kterém se začal věnovat výzkumným projektům na ČVUT UCEEB. Jeho zaměřením je vnitřní prostředí, personalizované větrání, aplikace termoelektrických článků ve vzduchotechnice a automatická diagnostika provozních chyb komplexních zařízení TZB.