Ing. Bohdan Víra, CSc.

Vedoucí obchodního oddělení
Telefon: +420 777 507 200
E-mail: bohdan.vira@cvut.cz
LinkedIn

Bohdan Víra po maturitě na stavební průmyslovce nastoupil na studia ve VUT Brno, fakultu stavební ukončil v roce 1971, odkud nastoupil do Ingstavu Brno. Odtud přešel jako projektant do Hutního projektu Ostrava, kde pracoval 3 roky, odtud odešel do Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. V roce 1975 nastoupil do společnosti IPS, později Skanska. Zde pracoval více než 36 let na pozici vedoucího odboru technického rozvoje a investic a technického ředitele společnosti. Ve své činnosti se věnoval inovativním technologiím a novým materiálům s praktickým uplatněním a koncepční práci s vizí. Je autorem několika patentů a průmyslových vzorů, které se realizovaly. V roce 1994 ukončil doktorandské studium na ČVUT v Praze. Od roku 2013 pracuje na ČVUT UCEEB, kde se snaží propojit výsledky vědy znalostí výzkumníků do praktického využití.