Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Vedoucí výzkumného oddělení Kvalita vnitřního prostředí a vedoucí výzkumného týmu Vnitřní prostředí budov
Telefon: +420 778 403 299
E-mail: daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz
ORCID

Daniel Adamovský je absolventem magisterského a doktorského programu Pozemní stavby se zaměřením na Technická zařízení budov na fakultě stavební ČVUT v Praze. Stále na fakultě vyučuje a vede bakalářské, diplomové i disertační práce. Dlouhodobě se zaměřuje na vzduchotechniku a zejména systémy zpětného získávání tepla. V ČVUT UCEEB vede tým Kvalita vnitřního prostředí.