Ing. Daniela Pitelková

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 721 127 376
E-mail: daniela.pitelkova@cvut.cz
ORCID

Daniela Pitelková je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze, bakalářský obor Požární bezpečnost staveb a magisterský obor Integrální bezpečnost staveb. Nyní pokračuje na stejné instituci doktorským programem Pozemní stavby (od 03/2020), ve kterém se zaměřuje na problematiku požární bezpečnosti. V požární laboratoři ČVUT UCEEB v Praze působí od roku 2019, kde se jako vědecko-výzkumný pracovník (junior) věnuje přípravě, realizaci a vyhodnocování výzkumných projektů.