Ing. Dávid Mamrilla

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 734 293 505
E-mail: david.mamrilla@cvut.cz
LinkedIn

Dávid vystudoval energetiku na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Během studia se účastnil několika kurzů a workshopů v oblasti energetiky, na stáži v evropských institucích si prohloubil znalosti o propojení a souvislostech mezi průmyslem a politikou. Na ČVUT UCEEB začal pracovat jako brigádník v průběhu magisterského studia, od července 2022 již pracuje na plný úvazek jako energetický poradce a analytik.