Ing. Diana Mariaková

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 725 008 285
E-mail: diana.mariakova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Diana Mariaková je studentkou doktorského studia studijního programu Pozemní stavby na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Na katedře zpracovávala již diplomovou práci, které byla řešena během pobytu v Belgii na KU Leuven.  Je součástí týmu, který se zabývá ověřování vlastností betonů s obsahem recyklátů. Disertační práci pod vedením školitele prof. Hájka má na téma využití odpadního skla v HPC, odborný školitel je Ing. Pavlů.