Ing. Erika Langerová

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: erika.langerova@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Erika Langerová vystudovala Fakultu strojní ČVUT, obor Technika prostředí. V současnosti pracuje jako R&D fullstack vývojářka multijazyčných webových aplikací v komerční sféře, paralelně je zaměstnána jako vědecko-výzkumný pracovník na ČVUT UCEEB. Na ČVUT UCEEB se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti pokročilých systémů s tepelnými čerpadly. Zabývá se především programováním PLC, vývojem simulačních modelů a rozhraní pro jejich propojení s PLC, dále projekcí, realizací a uváděním pokročilých systémů s tepelnými čerpadly do provozu v hydraulické i regulační části.