Ing. Erika Langerová

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: erika.langerova@cvut.cz

Erika Langerová vystudovala Fakultu strojní ČVUT, obor Technika prostředí. Od roku 2018 pracuje jako technik vývoje ve společnosti zabývající se tepelnými čerpadly a obnovitelnými zdroji energie, současně je od roku 2022 zaměstnána jako vědecko-výzkumný pracovník na ČVUT UCEEB.