Ing. Jakub Diviš

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 739 642 699
E-mail: jakub.divis@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jakub Diviš vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v bakalářském oboru Architektura a stavitelství a v roce 2013 absolvoval magisterský obor Budovy a prostředí. Na téže fakultě v roce 2022 obhájil disertační práci na téma Sorpční vlastnosti jílových materiálů. V praxi se věnuje energetickému hodnocení budov. Od roku 2013 působí na ČVUT UCEEB, kde se věnuje aplikaci environmentálně efektivních materiálů ve stavebnictví, udržitelné výstavbě, nepálené hlíně a jejím vlastnostem. Dále pomáhá s vývojem národní metodiky udržitelnosti SBToolCZ a příležitostně vzdělává studenty v oboru přírodního stavitelství. Od roku 2022 působí na Fakultě stavební ČVUT jako odborný asistent.