Ing. Jakub Diviš

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 739 642 699
E-mail: jakub.divis@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jakub Diviš vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v bakalářském oboru Architektura a stavitelství a v roce 2013 absolvoval magisterský obor Budovy a prostředí. Poslední semestr magisterského studia a diplomovou práci zpracovával na TU Braunschweig, Německo. V současné době finišuje disertační práci na téma Sorpční vlastnosti přírodních materiálů. V praxi se věnuje energetickému hodnocení budov. Od roku 2013 působí na UCEEB, kde se vedle práce v laboratoři tepelné techniky věnuje aplikaci environmentálně efektivních materiálů ve stavebnictví, udržitelné výstavbě, nepálené hlíně a jejím vlastnostem. Dále pomáhá s vývojem metodiky SBToolCZ a příležitostně vzdělává studenty v oboru přírodního stavitelství.