Ing. Jakub Hájek

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 728 344 633
E-mail: jakub.hajek@cvut.cz

Jakub Hájek vystudoval obor Pozemní stavby na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Již během studia se zapojoval do laboratorní práce v UCEEB, kde vyvíjel beton vyztužený technickými textiliemi. V říjnu 2021 nastoupil na doktorské studium na Fakultě stavební, kde vyučuje pozemní stavby. V UCEEB pokračuje ve výzkumu v rámci týmu laboratoře kompozitních materiálů a studuje možnosti využití přírodních materiálů jako alternativní výztuže do betonu.