Ing. Jakub Řepka

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jakub.repka@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jakub Řepka je studentem oboru Pozemní stavby v kombinované formě doktorského studia na Katedře konstrukcí pozemních staveb, Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Na UCEEB ČVUT v Praze pracuje od roku 2016. Je členem týmu pod vedením Petra Hájka, který je zaměřen na vysokohodnotné betony s nekovovou výztuží.