Ing. Jakub Vaněk

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jakub.vanek@cvut.cz
ORCID

Jakub Vaněk absolvoval Strojní Fakultu ČVUT v magisterském oboru Přístrojová a řídicí technika v roce 2021. Aktuálně se věnuje aplikaci optických vláknových senzorů pro monitoring mostních konstrukcí. Kromě toho má na starosti sběr, vyhodnocení a vizualizaci dat z různých měření.