Ing. Jakub Vaněk

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jakub.vanek@cvut.cz
ORCID

Jakub Vaněk albsolvoval Strojní fakultu ČVUT v oboru přístrojová a řídicí technika v roce 2020. Jeho zaměřením je programování  řídicích systémů, zejména PLC. V předcházející práci během studia se věnoval vývoji knihovních funkcí pro PLC.