Ing. Jakub Veselka

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 724 587 050
E-mail: jakub.veselka@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Během studia bakalářského (Architektura a stavitelství) a magisterského (Budovy a prostředí) působil jako pomocný výzkumný pracovník na zahraničních univerzitách v Norsku, Macau a Keni. Po škole nastoupil jako BIM konzultant ve společnosti cadconsulting, kde měl na starost implementaci BIM řešení do architektonických a TZB atelierů (EL, VZT, RTCH, ZTI). Strávil také více než rok v Perském zálivu, na pozici BIM koordinátora v Dubaji. Nyní se věnuje problematice propojení BIM a udržitelné výstavby. V roce 2023 na toto téma obhájil dizertační práci.