Ing. Jakub Veselka

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 724 587 050
E-mail: jakub.veselka@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jakub vystudoval program Architektura a stavitelství (Bc.) a Budovy a prostředí (Ing.). Během studia působil jako pomocný výzkumný pracovník na zahraničních univerzitách v Norsku, Macau a Keni. Po škole nastoupil jako BIM konzultant ve společnosti cadconsulting, kde měl na starost implementaci BIM řešení do architektonických a TZB atelierů (EL, VZT, RTCH, ZTI). Strávil také rok v Perském zálivu, na pozici BIM koordinátora v Dubaji. Nyní se věnuje problematice propojení BIM a udržitelné výstavby.