Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 777 568 945
E-mail: Jan.Muzik@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Absolvent FEL ČVUT, v současnosti působí ve skupině KVP na UCEEB ČVUT a jako vedoucí skupiny medicínského software na KIT FBMI ČVUT a CPT 1. LF UK, kde je rovněž školitelem 6 doktorandů. Je zakladatelem a spolumajitelem 4 firem zaměřených na transfer technologií, jako hodnotitel projektů a konzultant pracuje pro MŠMT, MPO, EZU. Je autorem 98 publikací, 23 národních i USA patentů a UZV. Má zahraniční pracovní zkušenosti z USA, Finska a Norska a podporuje zahraniční spolupráci univerzit. Prezentuje i se podílí na organizaci národních i mezinárodních konferencí. Zaměřuje se na výzkum v oblasti telemedicíny, medicínskou informatiku, vývoj software a zpracování a vizualizaci medicínských dat.