Ing. Jan Pešta

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 728 431 539
E-mail: Jan.Pesta@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Pešta absolvoval v roce 2018 Fakultu technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor odpadové hospodářství. Na stejné fakultě v současnosti studie doktorské studium v programu Chemie a technologie ochrany prostředí. Zároveň je výzkumným pracovníkem na ČVUT UCEEB. Ve výzkumu i při studiu se věnuje posuzování environmentálních dopadů.