Ing. Jan Pošta, Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení Materiály a konstrukce budov a vedoucí výzkumného týmu Konstrukční inženýrství
Telefon: +420 227 356 741
E-mail: jan.posta@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Pošta je výzkumníkem v Univerzitním centru energeticky efektivních budov od roku 2013. V roce 2009 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze obor konstrukce a dopravní stavby. Titul Ph.D. získal v roce 2015 ve stejném oboru, téma disertační práce bylo nedestruktivní hodnocení dřeva. V letech 2007 až 2012 pracoval v architektonickém ateliéru či statické kanceláři.