Ing. Jan Richter, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 721 161 312
E-mail: jan.richter@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Richter v roce 2013 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí, a v roce 2021 obhájil dizertační práci zaměřenou na vícezónové modelování přenosu tepla, vlhkosti a vzduchu. Od roku 2013 je zaměstnán v UCEEB jako vědecko-výzkumný pracovník, kde provádí laboratorní měření, in-situ monitoring a numerické simulace. V této době se specializuje zejména na vlhkostní chování dřeva.