Ing. Jan Richter, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 721 161 312
E-mail: jan.richter@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Richter v roce 2013 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí, a dosud je studentem doktorského studia oboru Pozemní stavitelství. Od roku 2013 je zaměstnán v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník. Je odborníkem v oblasti přenosu tepla, vlhkosti a vzduchu ve stavebních materiálech, konstrukcích a zónách. Provádí laboratorní měření, numerické simulace a in-situ měření.