Ing. Jan Vitouš

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jan.vitous@fsv.cvut.cz

Jan Vitouš absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, magisterský obor Budovy a prostředí v roce 2018. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Fakultě stavební obor Pozemní stavby. Od roku 2019 se podílí na výzkumné činnosti v univerzitním centru UCEEB, kromě výzkumné činnosti se věnuje snižování energetické náročnosti budov.