Ing. Jan Vítovec

Technik
Telefon: +420 778 479 977
E-mail: jan.vitovec@cvut.cz

V roce 2013 absolvoval Fakultu Dopravní ČVUT v Praze, obor Dopravní systémy a technika. Od roku 2014 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v pozici Technika týmu Architektura a životní prostředí. Jeho cílem jsou spokojení kolegové s technickou podporou.