Ing. Jana Horváthová (Bartoňová), Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jana.horvathova@cvut.cz
ORCID

Jana Horváthová v roce 2010 absolovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby - technické zařízení budov. V roce 2017 obhájila doktorát na Katedře technického zařízení budov a od roku 2013 působí jako vědecko-výzkumný pracovník v týmu Laboratoře vnitřního prostředí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT. Cílem její práce v týmu je uplatňovat nové poznatky a zkušenosti v oblasti kvality vnitřního prostředí.