Ing. Jana Simčinová

Vedoucí oddělení Marketing a PR
Telefon: +420 605 924 801
E-mail: jana.simcinova@cvut.cz
LinkedIn

Jana Simčinová se zabývá marketingem a PR ve vědeckém prostředí již několik let. Věnuje se oblasti plánování strategického marketingu a komunikace.