Ing. Jaroslav Tabaček

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jaroslav.tabacek@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Jaroslav získal titul inženýr (Ing.) v oboru kybernetika a robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL ČVUT) v roce 2016. Má více než 5 let zkušeností s technologickými inovacemi ze společnosti Honeywell kde se specializoval na vývoj inferenčních senzorů a s tím související detekci chyb a diagnostiku systémů. Momentálně finalizuje doktorské studium na téma "Odhadování stavu a detekce chyb v systémech s neurčitými parametry" na Katedře řídící techniky na FEL ČVUT. V rámci UCEEB se zabývá vývojem a aplikací inferenčních senzorů a pokročilým prediktivním algoritmům s možným využitím pro řízení, monitoring, optimalizaci energie nebo predikci chyb.