Ing. Jiří Bečka

E-mail: jiri.becka@fsv.cvut.cz
LinkedIn

Jiří Bečka absolvoval v roce 2022 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí. V současnosti pokračuje na této fakultě v doktorském studiu, obor Akustika. Zaměřením jeho práce je využití obnovitelných a recyklovaných materiálů ve zvukově izolačních stavebních prvcích. Též se v praxi věnuje měření hluku a akustiky staveb. Od roku 2024 je v UCEEB součástí TAČR projektu, který se věnuje udržitelnému stavebnictví.