Ing. Jiří Cvrček

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jiri.cvrcek@cvut.cz
ResearchGate

Jiří Cvrček v roce 2019 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor počítačového inženýrství. Při diplomové práci již spolupracoval s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, kde byl poté zaměstnán. Nyní se zabývá programováním řídicích jednotek a vestavným software.