Ing. Jiří Dostál

Vedoucí výzkumného týmu Řídicí systémy a optimalizace
E-mail: jiri.dostal@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jiří Dostál v roce 2013 absolvoval (s vyznamenáním) Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor Kybernetika a robotika, a od téhož roku zde pokračuje na katedře řídicí techniky v doktorském studiu. Již během studia pracoval pro světového výrobce odbavovacích systémů jako programátor mikroprocesorů a následně také pro prestižní Laboratoř automatického řízení společnosti Honeywell, Praha. Od roku 2015 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a v roce 2019 zde založil laboratoř Hydronics 4.0. Jeho pracovní motto zní "V kvalitě je krása".