Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

Výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 157
E-mail: jiri.novacek@uceeb.cz
ORCID

Jiří Nováček absolvoval v roce 2003 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce. Na téže fakultě obdržel v roce 2009 doktorát. V letech 2002 až 2009 pracoval jako specialista na stavební fyziku, převážně ve společnosti DEKTRADE. Od roku 2007 je odborným asistentem na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kde se věnuje zejména výuce akustiky budov. Od roku 2013 je vědecko-výzkumným pracovníkem centra ČVUT UCEEB. Je členem normalizační komise TNK8 – Akustika.