Ing. Jiří Novotný

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 607 211 804
E-mail: jiri.novotny@fs.cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Jiří Novotný v roce 2016 vystudoval Techniku životního prostředí na Fakultě strojní ČVUT. Na UCEEB se věnuje energetickým úsporám ve smyslu hodnocení a snižování energetické náročnosti budov převážně ve smluvních výzkumech.