Ing. Jiří Novotný

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 607 211 804
E-mail: jiri.novotny@fs.cvut.cz
ORCID
LinkedIn

iří Novotný v roce 2016 vystudoval Techniku životního prostředí na Fakultě strojní ČVUT, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Tématem jeho disertační práce je optimalizace budov vzhledem k technickým systémům ve smyslu snižování požadavku na neobnovitelnou primární energii a snižování emisí CO2. Mezitím pracoval ve společnosti zabývající se energetickým hodnocením budov a projekcí sytémů vytápění a vzduchotechniky.