Ing. Jiří Šantín

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jiri.santin@cvut.cz

Jiří Šantín v roce 2015 absolvoval fakultu strojní ČVUT v Praze, obor procesní inženýrství pro chemický a potravinářský průmysl. Od roku 2015 působí na ČVUT UCEEB na pozici vědecko-výzkumný pracovník se zaměřením na realizaci smluvního výzkumu (energetické audity, posudky, studie proveditelnosti, studie technicko-ekonomického charakteru, koncepční a strategické dokumenty) a certifikaci energetických zařízení. Od roku 2018 do současnosti je energetickým specialistou s absolvovanou státní zkouškou dle zákona č. 406/2012 Sb.