Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 736 630 021
E-mail: jiri.tencar@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jiří Tencar vystudoval Fakultu stavební ČVUT, obor pozemní stavitelství a architektura. Absolovoval studijní stáž v rámci programu ERASMUS na Strathclyde University, Glasgow ve Velké Británii. V roce 2009 obhájil dizertační práci na téma "Vliv interiérové zeleně na vnitřní tepelné mikroklima v
uzavřených atriích administrativních budov". V rámci doktorského studia absolvoval vědeckou stáž na University of Cambridge ve Velké Británii. Od roku 2002 působí jako asistent a odborný asistent na Fakultě stavební v Praze v oblasti integrovaného návrhu budov a udržitelné výstavby. Věnuje se vývoj, propagaci a certifikaci metodikou SBToolCZ. Zároveň je garantem pro energetiku v kanceláři Smart Písek a vlastní konzultantsko-projekční společnost ECOTEN.