Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Stavební fyzika
Telefon: 778 411 622
E-mail: kamil.stanek@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Kamil Staněk v roce 2004 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor inženýrství životního prostředí, a v roce 2011 získal tamtéž doktorát v oboru pozemní stavitelství. Od roku 2008 je zaměstnán na katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT jako odborný asistent. Od roku 2012 současně působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník. Je odborníkem v oblasti přenosu tepla, vzduchu a vlhkosti ve stavebních konstrukcích a zónách. Provádí jak numerické simulace, tak experimentální činnost.