Ing. Kateřina Klepačová

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: katerina.klepacova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Kateřina Klepačová absolvovala v roce 2016 Fakultu stavební ČVUT, obor Budovy a prostředí. Od roku 2019 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník. Zabývá se  především metodikou udržitelné výstavby SBTool a rešeršemi z oblasti udržitelné výstavby.