Ing. Kateřina Roškotová

Vědecko-výzkumný pracovník