Ing. Kateřina Sojková, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 777 027 041
E-mail: katerina.sojkova@cvut.cz
ORCID

Kateřina Sojková v roce 2008 absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Inženýrství životního prostředí, na oboru Pozemní stavitelství potom v roce 2015 obhájila doktorskou práci. V Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT působí od roku 2013 jako vědecko-výzkumný pracovník ve výzkumném týmu Architektura a životní prostředí. Zaměřuje se zejména na simulace tepelného chování budov a analýzy vlivu jednotlivých parametrů, a na přenos tepla a vlhkosti v konstrukcích.