Ing. Kristina Fořtová, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: kristina.fortova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Kristina Fořtová absolvovala v roce 2008 Fakultu stavební ČVUT v Praze se zaměřením na rekonstrukce. V roce 2015 na téže fakultě obhájila disertační práci na téma sanačních omítek. Na ČVUT UCEEB je součástí týmu, který se zabývá ověřováním vlastností betonů s obsahem recyklovaných druhotných surovin.