Ing. Lucie Dobiášová, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: lucie.dobiasova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Lucie Dobiášová absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, kde získala doktorát v oboru Pozemní stavby v roce 2019. Kromě výzkumné činnosti v univerzitním centru UCEEB spolupracuje jako odborná asistentka na katedře technických zařízení budov Fakulty stavební.