Ing. Lukáš Putta, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: lukas.putta@cvut.cz

Lukáš Putta absolvoval v roce 1993 studijní obor Technika životního prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde v roce 2000 obdržel doktorát. Od roku 1997 do 2020 pracoval ve firmě OK-Puls s.r.o., výhradní zastoupení výrobce zakázkových vzduchotechnických jednotek, jako samostatný prodejní inženýr. V současné době je zaměstnán na UCEEB jako vědecko-výzkumný pracovník se zaměřením na využití vodíkových technologií v energetice, dále se věnuje technologiím, které souvisí se vzduchotechnikou a úpravou vzduchu.