Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 741
E-mail: lukas.velebil@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Lukáš Velebil absolvoval v roce 2013 Fakultu stavební ČVUT v Praze a v roce 2020 zde předložil k obhajobě disertační práci na téma Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. V letech 2011 a 2012 byl zaměstnán jako asistent projektanta a v letech 2013 a 2014 jako pracovník zkušebny ve výrobně lepených dřevěných konstrukcí. Od roku 2013 působí jako vědecko-výzkumný pracovník v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a od roku 2018 současně také jako odborný asistent na Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.