Ing. Marek Maška

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 753
E-mail: marek.maska@cvut.cz
ORCID

Marek Maška vystudoval v roce 2016 Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, magisterský obor Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika. V Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT pracuje od roku 2014. Jeho hlavní náplní práce je programování softwaru pro senzory komunikující přes internet a návrh webových stránek pro zobrazování dat.