Ing. Marie Nehasilová

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 733 316 601
E-mail: marie.nehasilova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Marie Nehasilová absolvovala v roce 2013 Stavební fakultu na ČVUT, obor budovy a prostředí. Pracovala jako pomocný rozpočtář ve stavební firmě a jako koordinátor projektů v ekologicky zaměřeřené neziskové organizaci. Od roku 2013 pracuje jako vědecký pracovník na ČVUT UCEEB a zaměřuje se na hodnnocení  environmentálních dopadů životního cyklu budov.