Ing. Martin Faltus

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: martin.faltus@cvut.cz

Martin Faltus vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, magisterský obor Kybernetika a robotika v roce 2022. S Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT spolupracoval již pri své bakalářské i diplomové práci a po ukončení školy zde byl také zaměstnán. Jeho náplní práce je vývoj elektroniky a programování softwaru pro senzory.