Ing. Martin Hataj, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Konstrukční inženýrství
Telefon: +420 224 356 741
E-mail: martin.hataj@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Martin Hataj je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde v roce 2013 získal inženýrský a v roce 2019 doktorský titul v oboru pozemní stavby. V letech 2006-2017 se věnoval také projekci pozemních staveb. Mezi léty 2012 a 2014 byl zaměstnán na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí FSv ČVUT jako studentská vědecká síla, od roku 2013 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT, od roku 2020 je vedoucím konstrukčního inženýrství.