Ing. Nika Trubina

Telefon: +420 773 010 793
E-mail: Nika.Trubina@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Nika Trubina se zabývá výzkumem v oblasti cirkulární ekonomiky ve stavebnictví a oblasti udržitelné výstavby. Na UCEEB působí jako vědecko-výzkumný pracovník a člen výzkumného týmu Udržitelné výstavby. V roce 2022 získala inženýrský titul v oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 2023 na Fakultě stavební pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na aplikaci principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví.