Ing. Nikola Pokorný, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: nikola.pokorny@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Nikola Pokorný v roce 2013 absolvoval studijní obor Technika životního prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde v roce 2021 obdržel doktorát. Za svou disertaci s názvem Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor získal v kategorii Nejlepší práce na téma Chytrá infrastruktura a energetika. Od roku 2014 je na pozici vědecko-výzkumného pracovníka na ČVUT UCEEB v Praze. V současné době pracuje na projektech věnující se nejen problematice obnovitelných zdrojů v centralizovaném zásobování teplem, ale i na projektech zaměřených na vývoj solárních prvků či specifických zařízení pro získávání vody ze vzduchu v pouštním prostředí.