Ing. Nikola Pokorný, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 777 048 835
E-mail: nikola.pokorny@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Nikola Pokorný v roce 2013 absolvoval studijní obor Technika životního prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Během studia (2012 až 2013) pracoval jako technická podpora ve společnosti Viessmann. Od roku 2014 je na pozici vědecko-výzkumného pracovníka v UCEEB ČVUT v Praze a současně studentem doktorského studia na Fakultě strojní.