Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 352 124, +420 607 726 486
E-mail: hrzinap@fel.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 se kromě problematiky zdrojů, střídačů a elektrochemických zdrojů zabývá také fotovoltaikou, je manažerem kvality a metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů. V UCEEB se orientuje na problematiku fotovoltaických systémů z komplexního hlediska.