Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník