Ing. Pavel Pelán

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 753
E-mail: pavel.pelan@cvut.cz
ORCID

Pavel Pelán absolvoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, magisterský obor elektronika a a sdělovací technika.Od roku 2018 pracuje v Univerzitním centru pro energeticky efektivní budovy.Jeho hlavním úkolem je podporovat vědce implementací monitorovacího systému ČVUT UCEEB pro analýzu a zpracování dat. Vytváří algoritmy a navrhuje PLC programy pro systémy řízení procesů a zabývá se uváděním automatizačních zařízení do provozu. V předchozí práci se věnoval programování PLC pro řízení vodních elektráren.