Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 354 376
E-mail: pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Pavel Reiterman v roce 2008 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, kde pár let později obhájil i disertační práci v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Od roku 2013 je zaměstnancem ČVUT UCEEB a odborným asistentem na Experimentálním cetru FSv ČVUT. Dlouhodobě se věnuje problematice maltovin, především betonu, kde působí v rámci akreditovaných laboratoří jako pracovník specialista.