Ing. Pavel Souček

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: pavel.soucek@cvut.cz

Pavel Souček absolvoval v roce 2022 Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor Kybernetika a robotika. Již v rámci diplomové práce spolupracoval s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a po ukončení studia zde byl i zaměstnán. Zabývá se především optimalizací pracovního bodu a prediktivní regulací systému pro čerpání vody ze vzduchu (AWG).